office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Herkulova vrata

Između dvije okrugle, vjerojatno srednjovjekovne kule, nalaze se arhitektonski skromna vrata građena od neprofiliranih kamenih blokova, a na vrhu lučnog i oštećena otvora, iako jedva prepoznatljiva, uklesana je glava Herkulesa i njegova toljaga.

Zlatna kapija ili Herkulova vrata su najstariji sačuvani spomenik rimske arhitekture u Puli, čiji je otvor širok 3,60 metara, a visina prelazi 4 metra.

Isto je tako oštećen natpis pored toljage, koji ima prvorazredno historijsko značenje jer spominje imena dva rimska činovnika, herkulova vrata – Gaius Cassius Longinus i Lucius Calpurnius Piso: njih je rimski Senat poslao u puljski zaljev da na čelu skupine kolonista ustroje i sagrade koloniju.

To se desilo između 47. i 44. godine pr. Kr., i tada je nastala Pula kao naselje s gradskim značajkama. Kako je gornja gradska kružna ulica izlazila kroz ova vrata, njezin kosi položaj uvjetovao je položenu osovinu vrata u odnosu na smjer bedema.

Kofer.info pratite preko facebook stranice ''Kofer - Sve o putovanjima'' , facebook grupe ''Travel Centar - Volimo putovanja'' i preko instagrama ''Kofer - Sve o putovanjima''

You must be logged in to post a comment.