office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Privatnost

PRAVILA I USLOVI KORIŠĆENJA SAJTA KOFER.INFO

Molimo vas da pažljivo pročitate pravila i uslove korišćenja sajta Kofer.info. Pristupanjem i korišćenjem ovog sajta slažete se sa uslovima i pravilima opisanim u ovom dokumentu. Zabranjeno je koristiti ovaj sajt i bilo koji njegov dio u nezakonite svrhe.

Sajt Kofer.info zadržava pravo da bez najave promijeni pravila i uslove korišćenja.

Politika privatnosti

Kofer.info se zalaže za očuvanje vaše privatnosti. Sajt neće distribuirati ni prodavati privatne podatke trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika.

Sajt može, u skladu sa zakonom, prikupljati neke podatke o svojim korisnicima, dobijene tokom korišćenja sajta. Ove podatke Kofer.info može koristi za poboljšanje i prilagođavanje sajta i njegovog sadržaja.

Prikupljene lične podatke, poput email adrese, imena i prezimena, Kofer.info neće bez dozvole korisnika prodavati i distribuirati. Kofer.info zadržava pravo korišćenja ovih podataka u slučaju teškog kršenja pravila sajta i nezakonitog korišćenja od strane korisnika koji su napravili prekršaj, a u cilju zaštite oštećenih korisnika.

Vlasnička i autorska prava

Sajt Kofer.info rukovodi firma O.D ”Eurokvadrat” (u daljem tekstu Kofer Info). Svi posjetioci imaju pravo da besplatno koriste sadržaje sajta, sve dok ne krše pravila korišćenja. Sajt Kofer.info sastoji se od: vlastitih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja, sadržaja koje su kreirali i poslali posjetioci, veza ka spoljašnjim stranicama. Sve sadržaje posjetioci koriste na vlastitu odgovornost i Kofer Info ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem sajta.

Kofer Info može koristiti autorske sadržaje koje su poslali korisnici sajta, u okviru samog sajta Kofer.info, u svoje marketinške aktivnosti, bez saglasnosti autora i bez novčane naknade.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dijela sajta od strane trećih lica, bez dozvole vlasnika autorskih prava i Kofer Info smatra se kršenjem autorskih prava. Ukoliko smatrate da je Kofer Info ili neko od korisnika sajta povrijedio vaša autorska prava, molimo da nas o tome obavijestite, a sporni sadržaj će, nakon provere, biti uklonjen i po potrebi će biti preduzete druge zakonske mjere.

Spoljašnje veze

Sajt Kofer.info sadrži spoljašnje veze (linkove) ka stranicama izvan sajta. Kofer Info se ne smatra odgovornim za sadržaje izvan vlastitog sajta.

Slanje fotografija i tekstova

Sajt Kofer.info omogućava svojim korisnicima da pošalju svoje fotografije i tekstove. Sajt ima pravo da obriše ili ne objavi poslate fotografije i tekstove, ukoliko smatra da ne zadovoljavaju standarde ili nisu odgovarajućeg kvaliteta, kao i ukoliko svojim sadržajem krše pravila sajta. Sajt Kofer.info prikazuje korisničko ime korisnika koji je poslao fotografije i tekstove, i pretpostavlja da su oni njegovo vlasništvo. U slučaju eventualnog kršenja autorskih prava, svu odgovornost snosi korisnik koji je poslao fotografije i tekstove. Slanjem fotografija i tekstova korisnik daje pravo sajtu Kofer.info da ih dalje koristi za potrebe sajta.

PRAVILNIK FORUMA

PRAVILNIK SEKCIJE: PUTOPISI

0.1 Uvod

Sekcija Putopisi osmišljena je sa idejom da autori prenesu svoje impresije i zanimljivosti sa putovanja. Putopisi dozvoljavaju autoru da se izrazi u dužoj formi i poželjno je da sadrže fotografije sa putovanja koje se opisuje. Putopisi, ili delovi putopisa, koji se odnose na rad turističkih agencija, vodiča na destinaciji i sl. –neće biti objavljeni.

0.2 Osnovne napomene

Svoje putopise mogu slati svi registrovani korinsici sajta, koji su potvrdili svoju mejl adresu.

  1. U vezi sa postavljanjem putopisa i fotografija u njima

1.1. Korisnik sme poslati samo svoje fotografije u okviru putopisa. Kofer.info smatra da su sve fotografije poslate od strane nekog korisnika njegovo vlasništvo, tj. da korisnik poseduje autorska prava nad istim fotografijama.

1.2. Kofer.info ima pravo da koristi informacije i fotografije koji se nalaze u putopisima, u skladu sa pravilima sajta.

1.3. Kofer.info ima pravo da ne objavi putopis, ili neki njegov dio, ukoliko smatra da ne zadovoljava određene standarde u pogledu sadržaja ili tehničkih karakteristika.

1.4. Nije dozvoljeno postavljanje fotografija i teksta pornografskog i eksplicitnog sadržaja (nasilje, zlostavljanje…), i drugog sadržaja koji bi mogao uznemiriti posjetioce i članove sajta. U putopisima nije dozvoljeno koristiti opise sa drugih sajtova čiji su tekstovi autorski zaštićeni. Ukoliko vas neke fotografije ili opisi uvrede, ili vam na neki način zasmetaju, prijavite to administratorima sajta putem mejla: office@kofer.info

1.5. U putopisima nije dozvoljeno vrijeđanje, omalovažavanje ili diskriminacija članova ili posjetilaca sajta.

1.6. U putopisima nisu dozvoljene političke rasprave.

1.7. Najstrože je zabranjeno spamovanje komentarima – postavljanje istih poruka u jednom ili više putopisa.

1.8. Odgovornost za sadržaj objavljenih fotografija i tekstova u putopisima snose isključivo njihovi autori.

1.9. Svako nepridržavanje ovim pravilima može dovesti do uklanjanja putopisa, a u izvesnim slučajevima i do brisanja korisničkog naloga od strane administratora.

  1. U vezi sa privatnošću na Putopisima

2.1. U putopisima nije dozvoljeno otkrivanje tuđih ličnih informacija, kao ni fotografija ili brojeva telefona. Autor može, na sopstvenu odgovornost, otkriti svoje lične informacije.

  1. U vezi sa reklamiranjem na Putopisima

3.1. Bilo kakvo reklamiranje na Putopisima je zabranjeno.

  1. U vezi sa nepridržavanjem pravilima Putopisa

4.1. Ukoliko neki član ne bude postupao u skladu sa ovim pravilnikom, može biti udaljen sa sajta na određeno vrijeme, ili mu može biti trajno uklonjen korisnički nalog. Odluku o tome donosi tim Kofer.info.

4.2. Ukoliko primetite da je neka stavka ovog pravilnika prekršena, kontaktirajte nas mejlom na: office@kofer.info

  1. U vezi sa objavljivanjem putopisa

5.1. Putopisi se objavljuju uglavnom radnim danima (ponedeljak – petak), u periodu: 9 – 17 h

Želimo vam ugodan boravak na sajtu,

Tim Kofer.info