office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Arsenal

Zgrada Arsenala se nalazi u sjeveroistočnom uglu Trga od oružja, koji je po njemu i dobio ime.

Njegov položaj odredili su i uslovi – blizina moćnog bastiona Citadela sa kulom Kampana na sjeverozapadnom uglu bedema Kotora i postojanje brodogradilišta na obali mora ispred bastiona Citadela.

Pred Arsenalom na Trgu od oružja okupljali su se i opremali branioci grada pred nailaskom ratnih opasnosti kakva je, na primjer, bio napad armade čuvenog alžirskog gusara Hajrudina Barbarose koja je 1539. godine doplovila pod Kotor, ali je nakon tri dana borbe odstupila uslijed otpora branilaca.

U kotorskom Arsenalu opremljena je i ratna galija grada Kotora “Sveti Tripun” na kojoj su Kotorani pod zapovjedništvom kapetana Jerolima Bizantija učestvovali u Bici kod Lepanta 1571. godine.

Do potpune izmjene izgleda i pregradnje početkom šezdesetih godina prošlog vijeka, ova građevina je imala veoma visoki i strmi krov i samo jedan sprat koji je stajao na moćnim svodovima prizemlja na čijim je ulaznim vratima sačuvan natpis koji kaže da je to “javno skladište materijala za posadu zaliva”.

Na sprat se ulazilo vanjskim kamenim stepeništem koje je uklonjeno krajem XIX vijeka kada je zgrada Arsenala pretvorena u veliku vojnu pekaru koja je snabdijevala garnizon u Kotoru.


[wp-svg-icons icon=”arrow-up-right” wrap=”i”]  Kako doći od Vaše lokacije do Arsenala, pogledajte na mapi

You must be logged in to post a comment.