office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Astronomski sat

Astronomski sat u Pragu montiran je 1410. godine i predstavlja jedan od najstarijih i najdetaljnijih satova tog tipa na svijetu. Postavljen je na južnom zidu stare Gradske vijećnice u Pragu. Astronomski sat je možda i najpoznatija turistička atrakcija Praga.

Sastoji se od tri dijela.

Astronomski dio prikazuje položaj sunca i mjeseca na nebu, kao i druge astronomske detalje. Najpoznatiji dio sata je takozvani Hod apostola, parada figura koje predstavljaju apostole.

Na satu se nalazi i kalendar koji prikazuje mjesece u godini.

Sat se oglašava na svaki puni sat. Tada je ispod sata velika gužva jer turisti slikaju figure apostola (njih 12) u pokretu, a završava se pomijeranjem zlatnog pijevca, i oni se pojavljuju od 9h do 23h.

Za vrijeme Drugog svjetskog rata je gotovo u potpunosti uništen ali je uspješno obnovljen do 1948. godine.

Kofer.info pratite preko facebook stranice ''Kofer - Sve o putovanjima'' , facebook grupe ''Travel Centar - Volimo putovanja'' i preko instagrama ''Kofer - Sve o putovanjima''

You must be logged in to post a comment.