office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Crkva Sv. Nikole

Nalazi se na Malostranskom trgu.

Posvećena je 1283 godine i spada među najstarije praške crkve. U njoj su brojni umjetnički eksponati vrhunske vrijednosti.

U 17.vi. crkva je rekonstruirana i prestavlja vrhunsko djelo praškog baroka.

Kofer.info pratite preko facebook stranice ''Kofer - Sve o putovanjima'' , facebook grupe ''Travel Centar - Volimo putovanja'' i preko instagrama ''Kofer - Sve o putovanjima''

You must be logged in to post a comment.