office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Crkva sv. Petke – Venerande

Crkva sv. Petke – Venerande je dvooltarska, zajednička srpsko-pravoslavna i katolička crkva. Navodno je sagrađena u doba vladavine Nemanjića na tom prostoru u 13. vijeku.

Na Spičanskom polju u današnjem Sutomoru, Crna Gora. Danas crkva pripada u pravoslavnoj jurisdikciji Mitropoliji crnogorsko-primorskoj, a u katoličkoj, Kotorskoj biskupiji, a ne Barskoj nadbiskupiji. Granica ove dvije biskupije je rijeka Željeznica u Baru, gdje su ranije graničile Austro-Ugarska i Osmansko Carstvo, a kasnije, kratko, Austro-Ugarska i Kneževina Crna Gora.

Pravoslavni danas posjeduju crkvu do podne, a posljepodne je katolička.

Građena je od lomljenog kamena i oltarom je okrenuta ka istoku. Najprije je crkva sv. Petke bila pravoslavni vjerski objekt, da bi kasnije dobila i drugi katolički oltar, što je i vidljivo unutar crkve,u kojoj je katolički oltar ne na glavnom mjestu, nego je smješten uz južni zid crkve. Pored crkve je bilo groblje pripadnika obje vjere, a danas je u dvorištu crkve samo nekoliko grobova.

You must be logged in to post a comment.