office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Đul-baba turbe

Đul-baba (turski: Gūl baba) bio je osmanski pjesnik, derviš i sljedbenik bektašijskog derviškog reda.

Nakon osvajanja Budima i Pešte, sultan Sulejman Veličanstveni proglasio je Đul-babu zaštitnikom grada. Evlija Čelebi zabilježio je u svom Putopisu da je na Đul-babinoj dženazi (sahrani) bilo 200.000 muslimana. Njegovo turbe svake godine posjećuje veliki broj turista, među njima i dosta muslimana s Balkana.

Unutrašnjost turbeta ukrašena je lehvama (islamska kaligrafija), a pokrov kojim je prekriven mezar ispisan je ajetima iz četiriju kur’anskih sura. Nakon obnove turbeta i završetka drugih planiranih radova, jedinstvenu cjelinu čine turbe, muzej i park.

Gul Baba, što u prevodu sa turskog znači otac ruža, bio je jedan od ljudi bliskih sultanu Sulejmanu Veličanstvenom. Umro je u Budimpešti u 16. vijeku, kada je tom regijom vladalo Osmansko carstvo.

Turbe je sagrađeno u periodu između 1543. i 1548. godine, a obnovljeno je zahvaljujući tursko-mađarskom partnerstvu nakon potpisivanja protokola 2014. godine.


Adresa :

[wp-svg-icons icon=”home” wrap=”i”]  Turbe ter


[wp-svg-icons icon=”arrow-up-right” wrap=”i”]  Kako doći od vaše lokacije do Đul-baba turbe, pogledajte ovdje

Kofer.info pratite preko facebook stranice ''Kofer - Sve o putovanjima'' , facebook grupe ''Travel Centar - Volimo putovanja'' i preko instagrama ''Kofer - Sve o putovanjima''

You must be logged in to post a comment.