office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Ferhadija džamija

Ferhadija džamija je džamija u Sarajevu. Izgradio ju je Ferhad-beg Vuković-Desisalić, bosanski sandžak-beg. Oštećena je tokom rata 1992/95.

Nalazi se u centru grada uz glavno sarajevsko šetalište, malo ispod Gazi Husrev-begova bezistana i tašlihana. To je najmlađa potkupolna džamija u Sarajevu.

Ferhad-beg je u sklopu svoje džamije podigao mekteb, česmu i imaret (javnu kuhinju). Ovi objekti su stradali u požaru 1697. godine, pa je mekteb obnovio Mehmed-beg Dženetić, ali je i ta zgrada izgorjela 1879. godine.

U ovom mektebu je jedno vrijeme bio muallim i poznati sarajevski ljetopisac Bašeskija.

Od svih Ferhad-begovih objekata do danas su jedino sačuvani džamija i oko nje malo groblje.

Kofer.info pratite preko facebook stranice ''Kofer - Sve o putovanjima'' , facebook grupe ''Travel Centar - Volimo putovanja'' i preko instagrama ''Kofer - Sve o putovanjima''