office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Franjevačka crkva i samostan Svetog Ante Padovanskog

Franjevačka crkva svetog Ante Padovanskog u Sarajevu sagrađena je 1914. godine prema projektu arhitekte Josipa Vancaša u neogotičkom stilu. Zvonik crkve visok je 43 m. Uz crkvu je sagrađen samostan. Interijer crkve krasi pet vitraža u oltaru, kao i slika Đure Sedera Posljednja večera.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika na sjednici održanoj od 7. do 10. novembra 2006. godine proglasila je crkvu za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.

Nacionalni spomenik sastoji se od: Crkve sv. Ante, samostanske zgrade, te pokretnog naslijeđa koga čini: zbirka slika (76), zbirka skulptura (11), orgulje i arhivska građa Središnjeg arhiva Bosne Srebrne.

Crkva i samostan su renovirani u više navrata. Crkva se nalazi na Bistriku.

Kofer.info pratite preko facebook stranice ''Kofer - Sve o putovanjima'' , facebook grupe ''Travel Centar - Volimo putovanja'' i preko instagrama ''Kofer - Sve o putovanjima''