office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Galerija umjetnina NMZ

Galerija umjetnina osnovana je nakon Drugoga svjetskog rata u potpuno razorenom gradu 1948. Od osnutka do 1963. bila je samostalna ustanova.

Prva je institucija takve vrste u Zadru koja se bavi skupljanjem, čuvanjem i predstavljanjem umjetničke građe, najvećim dijelom XX. vijeka.

Danas jedan od odjela Narodnog muzeja Zadar Galerija umjetnina sadrži brojne zbirke: zbirka ikona, zbirka starog slikarstva, zbirka XIX. vi. i prve polovine XX. vi., zbirka savremene umjetnosti, zbirka fotografija, zbirka negativa Ante Brkana, legat Ivana Palčića, zbirka Novaković.


Adresa i kontakt :

[wp-svg-icons icon=”home” wrap=”i”]  Medulićeva 2

[wp-svg-icons icon=”phone” wrap=”i”]  023/211-174

You must be logged in to post a comment.