office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Gotička palača

GOTIČKA PALAČA iz 1473. godine raskošnog je kamenog pročelja izgrađenog u stilu cvjetne gotike. Palača ima dva sprata, a fasada je razigrana monoforama i triforama – ukrašenim jednostrukim i trostrukim prozorskim otvorima.

U glavnoj gradskoj ulici bilo je kroz povijest sagrađen niz palača onodobnih uglednih i bogatih porodica. Tek su neke dobro sačuvane do danas, kao ova na broju 5, čija je unutrašnjost sada podijeljena na nekoliko stambenih cjelina.

Na Decumanusu su to palače na kućnim brojevima 10, 15 i 30. Na uglu Decumanusa i Carda je Palača Zucatto, u kojoj je danas galerija, a uz nju je u obje ulice blok relativno dobro sačuvanih gotičkih kuća.

Kofer.info pratite preko facebook stranice ''Kofer - Sve o putovanjima'' , facebook grupe ''Travel Centar - Volimo putovanja'' i preko instagrama ''Kofer - Sve o putovanjima''

You must be logged in to post a comment.