office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Gradska luka

Jedan od najstarijih dijelova grada oblikovao se oko kasnoantičkog kaštela u blizini mora, koje je nešto dublje zalazilo u kopno nego danas, u predjelu predromaničke katedrale i kasnijeg Kneževa dvora zaokruživši gradsku luku.

U 15. vijeku luka dobiva obrise današnjeg izgleda.

Dominiraju 3 luka (četvrti je zazidan) velikog arsenala sagrađenog koncem 12. vijeka i proširenog u 15. vijeku. Tu je bilo najstarije brodogradilište, a popravljali su se veliki brodovi.

Istočno od Velikog arsenala su vrata od ribarnice sagrađena 1381., a dalje se vide 3 luka Maloga arsenala iz 15. vijeka za popravljanje manjih brodova. Na istočnoj strani luku štiti stara Kula sv. Luke. Tvrđava Revelin s istoka zaokružuje i čuva ulaz u luku.

Kofer.info pratite preko facebook stranice ''Kofer - Sve o putovanjima'' , facebook grupe ''Travel Centar - Volimo putovanja'' i preko instagrama ''Kofer - Sve o putovanjima''

You must be logged in to post a comment.