office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Gradska plaža u uvali Peškera

Neposredno uz starogradsku jezgru uređena je šetnica i prva plaža u sjevernom dijelu grada Poreča.

Omogućeni su nesmetani pristupi u more, dok su na gornjem dijelu šetnice uređena dva sunčališta i plaža sa šljunkom.

Birajte između pješačenja ili bicikliranja podijeljenom šetnicom za pješake i bicikliste uz obalu koja nosi naziv „Obala 154. brigade Hrvatske vojske“, a koja spaja sjeverni dio Poreča s centrom grada. Šetnica je dužine 500 metara i širine 3 metra te je obojana različitom bojom kako biste nesmetano mogli koristiti novi put.

Kofer.info pratite preko facebook stranice ''Kofer - Sve o putovanjima'' , facebook grupe ''Travel Centar - Volimo putovanja'' i preko instagrama ''Kofer - Sve o putovanjima''

You must be logged in to post a comment.