office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Gradska Vijećnica

Pulska vijećnica je od davnih vremena do danas ostala središnje mjesto gradske vlasti, a nalazi se u samom centru na pulskom forumu.

U vrijeme kad je Pula bila slobodna gradska općina, nastala je na Forumu palača – sjedište gradske samouprave. Za Mletačke uprave bila je sjedište kneza i providura, kasnije i do danas sjedište gradonačelnika.

Gradska palača je poznata po kombinaciji raznih arhitektonskih stilova, a izgrađena je na mjestu gdje je nekada bio hram rimske božice Dijane. Građevina je restaurirana te se nalazi odmah pored Augustovog hrama.

Nadograđivanje tijekom više vijekova (od X. do XVI. vijeka) dovelo je do nastanka građevine koja predstavlja iznimni spoj arhitektonskih stilova od Romanike do Renesanse.

Natpis ugrađen na pročelju, koje je inače obnovljeno u XVI. vijeku datira nastanak Vijećnice 1296. godine: ta godina vjerojatno označava prvu temeljitu rekonstrukciju i nadogradnju, jer je bez sumnje i ranije na tom mjestu postojalo sjedište gradske uprave.

Starije faze graditeljskog razvitka Vijećnice najbolje su vidljive na istočnom zidu, na kojemu se isprepliću razni stilovi romaničkog i gotičkog razdoblja.

Skulpture Telamona i Sirene na uglovima kojega zatvaraju renesansni stupovi, te baroknim otvorima prozora posljednje su graditeljske preinake vanjskog izgleda Vijećnice: zapuštenost, trošnost i nemarnost ostavili su znatne tragove u strukturi građevine koja je nedavno temeljito rekonstruisana.

Kofer.info pratite preko facebook stranice ''Kofer - Sve o putovanjima'' , facebook grupe ''Travel Centar - Volimo putovanja'' i preko instagrama ''Kofer - Sve o putovanjima''

You must be logged in to post a comment.