office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Gradska vrata i bedemi

ISTOČNA GRADSKA VRATA nisu sačuvana, ali postoje materijalni ostaci koji dokazuju njihovo postojanje. Bila su s jedne strane učvršćena u konstrukciju Peterokutne kule.

Gradski bedem prema kopnu južno od Peterokutne do Okrugle kule nije sačuvan, odnosno u njemu su u srednjem vijeku nastale kuće. Dio bedema od Peterokutne prema Sjevernoj kuli Peškeri djelomično je sačuvan, ali u prilično je lošem stanju.

SISTEM GRADSKIH BEDEMA potječe iz antičkog doba, a rekonstrukcije i prilagodbe događale su se povremeno od 12. do 16. vijeka, uvijek na temeljima starih. Najopsežnije datiraju u 13. vijeka kada je gradom upravljao podestat Warnerio de Gillago. U 15. vijeku, pod prijetnjom turskih osvajanja, posebna pažnja dana je gradnji obrambenih kula kakve su do danas sačuvane.

U jednom trenutku u historiji ispred istočnog gradskog bedema prokopan je jarak koji je Poreč učinio ostrvom, a do gradskih vrata vodio je most sačuvan ispod pločnika. Otkriven je 2005. godine za obnove starogradske infrastrukture. Istraživači su predložili da se kameno popločenje ulice uzdigne na mjestu gdje je stajao most, dok se ne stvore uvjeti za rekonstrukciju. Ovo je ulaz u najdužu gradsku ulicu Decumanus i najbolje mjesto s kojega možete krenuti u povijesnu šetnju Porečem.

You must be logged in to post a comment.