office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Gradska vrata

Južna gradska vrata ili porta civitatis, sagrađena u renesansnom stilu 1953. godine.

S njihove istočne strane smještena je loggia namijenjena za boravak ondašnjih putnika koji su u grad stigli u vrijeme kada su njegova vrata bila zatvorena, a danas se tu nalazi galerija i suvenirnica.

Sjeverna gradska vrata ili porta terraefermae, ukrašena mletačkim lavom, sagrađena su u 17. vijeku i kamenim su mostom povezivala grad i kopno.

Na njihovom vrhu nalazi se kip Sv. Ivana Trogirskog, zaštitnika grada Trogira.

Kofer.info pratite preko facebook stranice ''Kofer - Sve o putovanjima'' , facebook grupe ''Travel Centar - Volimo putovanja'' i preko instagrama ''Kofer - Sve o putovanjima''

You must be logged in to post a comment.