office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Gradski sat

Nalazi se na glavnom gradskom trgu u Rovinju. Predstavljala je toranj na južnom uglu nekadašnjih zidina. Toranj je Više puta nadograđivan u svojoj povijesti, no izgrađen je u XII. stoljeću.

Ispod tornja, postojao je zatvor za manja krivična djela. Gradska ura iz sredine XIX. vijeka sa mletačkim lavom, simbolom Serenissime nalazio se na kuli gradskih vratiju u blizini palače “Califfi”.

Kofer.info pratite preko facebook stranice ''Kofer - Sve o putovanjima'' , facebook grupe ''Travel Centar - Volimo putovanja'' i preko instagrama ''Kofer - Sve o putovanjima''

You must be logged in to post a comment.