office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Katedrala – Riznica Splitske katedrale

Muzejska zbirka “Riznica splitske katedrale” smještena je u palači Skočibučić-Lukaris na zapadnoj strani Peristila, nekadašnje Plokate sv. Dujma. U prizemlju su ostaci kružnog hrama (tolosa) posvećenog Kibeli i kasnoantičkog zida s nišama. Izloženi nalazi otkriveni u istraživanjima katedrale sv. Dujma dukazuju na ranu fazu kristijanizacije kasnoantičke građevine.

U zbirci sakralne umjetnosti predstavljeni su ulomci ranosrednjovjekovnih tkanina i obrednog ruha, kodeksi, srebreni obredni predmeti, slike i skulpture koji su izvan liturgijske upotrebe, a imaju iznimnu umjetničku vrijednost.


Adresa :

[wp-svg-icons icon=”home” wrap=”i”]  Kraj Sv. Duje 3 – Peristil 5

You must be logged in to post a comment.