office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Knežev dvor

Knežev dvor potiče iz 13. vijeka, a u 19. vijeku je restauriran u renesansnom stilu. U njemu se nalaze historijski grbovi mletačkih knezova i drugih plemića, a na vratima iznad stepeništa istaknut je natpis kako je pristup dozvoljen samo plemićima.

Dvor je sadržavao i pozorište koje je kasnije uništeno. Danas je u zgradi smještena gradska uprava – Gradska vijećnica.

Kofer.info pratite preko facebook stranice ''Kofer - Sve o putovanjima'' , facebook grupe ''Travel Centar - Volimo putovanja'' i preko instagrama ''Kofer - Sve o putovanjima''

You must be logged in to post a comment.