office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Mali Arsenal

Mali arsenal u Zadru zaštićeni je spomenik kulture i dio srednjevjekovnog Kaštela, posebne strukture uklopljene u sastav gradskih zidina. Sačuvani su tek neki dijelovi, među kojima donji dio ulazne kule naknadno prenamijenjen u skladište baruta.

Adaptacijom i konzervatorskom sanacijom Mali arsenal postaje posjetiteljski centar i polazna tačka za upoznavanje i obilazak fortifikacijskog sistema u Zadru. Arhitektonskim zahvatima afirmirali su se svi sačuvani historijski slojevi Malog arsenala, koji su integrirani u jedinstvenu cjelinu koja uz vizualnu atraktivnost odiše modernošću.

Kofer.info pratite preko facebook stranice ''Kofer - Sve o putovanjima'' , facebook grupe ''Travel Centar - Volimo putovanja'' i preko instagrama ''Kofer - Sve o putovanjima''

You must be logged in to post a comment.