office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Manastir Ribnjak

Manastir Ribnjak je manastir Srpske pravoslavne crkve Manastir posvećen Svetom Vasiliju Ostroškom, u narodu je poznat kao manastir Ribnjak.

Manastir Ribnjak je obnovljen, ili bolje reći sagrađen, na temeljima drevnog manastira Svetog Jovana Krstitelja iz vremena Jelene Anžujske, žene kralja Uroša I Nemanjića.

Gradnja hrama Svetog Jovana može se datirati poslije 1250, najvjerovatnije osamdesetih godine 13. vijeka. Do naših dana, ovdje su postojali temelji jednobrodne crkve izdužene osnove, sa pravougaonom apsidom prema istoku. Sagrađena je bila od dosta dobro otesanih kvadara krečnjaka. Dugačka je bila oko 10, a široka 4 metra. Po sredini je imala svod, koji je ojačavao zidove i krov crkve. Krov je bio dvoslivan.

Na zapadu, iznad vrata, bili su rozeta i zvonik na preslicu. Nema podataka ko je bio neimar, ali se može pretpostaviti da je sa ovoga područja, jer je kraljica Jelena odavde vodila majstore koji su gradili njenu monumentalnu građevinu, manastir Gradac na Ibru. Postoji predanje da je, skoro istovremeno sa crkvom na Ribnjaku, kraljica Jelena sagradila i crkvu Svetog Ilije na brdu Volujici, iznad barskog zaliva.

Kada je crnogorska vojska, novembra 1877. godine, oslobađala Bar glavnina vojske ulogorila se na zaravni Ribnjak, da predahne. Tu su i zanoćili, a sa njima i knjaz Nikola Petrović Njegoš. Knjaz se ispeo na brdo Gradac, iznad same zaravni, odakle se prostirao vidik na sve strane i tu zaspao. U snu mu se javio Sveti Vasilije Ostroški i, kako blisko predanje kaže, rekao da će zauzeti grad Bar o Božiću. Tako je i bilo.

Borbe oko tvrđave bile su žestoke i Turci su, iz dana u dan, sve više dolazili u bezizlazan položaj. Konačno, 9. januara 1878. godine, istakli su bijelu zastavu. Potom je crnogorska vojska, na čelu sa knjazom Nikolom, svečano ušla u Bar. Knjaz Nikola je imao na umu zavjet koji je dao da će podići crkvu na onom mjestu gdje mu se javio Sveti Vasilije i rekao mu da će o Božiću osloboditi Bar, što se i dogodilo.

Hram je osvećen 12. maja 1879. godine, na dan Svetog Vasilija Ostroškog, od strane mitropolita Ilariona Roganovića. Osvećenju je prisustvovao knjaz Nikola sa svitom. Ostalo je u narodnom pamćenju koliko je ova crkveno narodna svečanost bila veličanstvena, i od tada crkveno narodno saborovanje na Ribnjaku za Vasiljevdan prerasta u tradiciju.

Tradicija odlaska u manastir Ribnjak na dan Sv. Vasilija Ostroškog, 12. maja, interesantna je i za brojne turiste.

Nalazi se u selu Zupci.

You must be logged in to post a comment.