office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Manastir Savina

Kompleks manastira Savina nalazi se 2 km istočno od Herceg Novog u jedinstvenom ambijentu mediteranske vegetacije. Sastoji se od dvije crkve posvećene uspenju Bogorodice, manastirskog konaka sa riznicom i crkve Sv. Save, izdvojene na obližnjem brežuljku.

U manastirskoj Riznici se nalaze izuzetno vrijedni predmeti – eksponati među kojima se izdvajaju : kristalni krst Sv. Save iz 13. vijeka, kivot Manastira Tvrdoš iz 1615. godine, plaštanica iz 1642. godine, srebrna petohljebnica iz 1648. godine, jedan putir iz 1650. godine, jevanđelje iz 1685. godine, jedinstven portret ruskog cara Petra Velikog, kao i niz rezbarenih i bogato ukrašenih ručnih i prijestonih krstova.

U manastirskoj biblioteci se nalazi veliki broj vrijednih knjiga i dokumenata. Pored muzejskih dragocjenosti koje su izložene u riznici, Savina ima i svetu, čudotvornu ikonu, Majku Božiju, zvanu Savinska Bogorodica. Ovu vrijednu ikonu pobožan narod bez razlike u vjeri smatra čudotvornom.

Njoj se pripisuje zasluga za spas manastira kada ga je mletački kapetan Đerman, doplovivši galijama pod manastir, htio dići u vazduh. Ikonu je priložila manastiru porodica kapetana Josifa Komnenovića iz Tople. Pored ove u velikoj crkvi se nalazi i mala ikona Majke Božije, prilog ruske carice Ekatarine Velike.

Nad vratima Male crkve Uspenja Bogorodice, sa unutrašnje strane, je fresko – natpis iz 1831. godinena kome se kao godina nastanka ove crkve pominje 1030. godina, ali se po stilskim karakteristikama smatra vjerovatnijim da crkva potiče iz vremena Kosača. Na unutrašnjim zidovima otkriveno je nekoliko slojeva fresko-slikarstva, a najstariji je pronađen ispod sloja fresaka iz 1565. godine.

Smatra se da je nastao sredinom XV vijeka iima stilske karakteristike slikarstva Lovra Dobrićevića. Najmlađi živopis je iz 1831. godine. Ikonostas je sastavljen iz više djelova iz raznih epoha. Carske dveri zvane “tvrdoške” i veliko Raspeće iznad njih izradio je 1703. godine Dimitrije Daskal, a hramnu ikonu Uspenja Bogorodice njegov sin Rafailo.

Veliku crkvu Uspenja Bogorodice gradio je od 1777. do 1799. godine korčulanski majstor Nikola Foretić. Sačuvana dokumenta govore da je u prvih osam godina u izgradnji učestvovalo 8 454 radnika. U arhitektonskom smislu crkva je mješavina stilova od vizantijskog, preko romano – grčkog do baroknog i predstavlja pravi primjer uspješnog spoja istočne i zapadne kulture, koje su se na ovom području vjekovima stapale u izuzetna umjetnička djela.

Ikonostas u crkvi, koji je izradio bjelopoljski ikonopisac, pop Simeon Lazović , uz pomoć svoga sina Alekseja, 1795. godine, takođe predstavlja uspješan spoj tradicionalne ikonografije i novih baroknih formi. Velika Savinska crkva nema jednog ktitora. Ktitor je sam narod. Mnogobrojene sačuvane čitulje pojedinih porodica u crkvi to potvrđuju.

Savina je manatir koji je stekao trajno poštovanje među okolnim stanovništvom i iznjedrio pod svojim svodovima galeriju istinskih monaha koji su bili veliki rodoljubi , pregaoci, nosioci kulture i prosvjete u vremenu rasplamsavanja slobodarskih ideja ljudi ovoga kraja. U Savini je godinama radila škola koju su pohađale mnoge, kasnije poznate ličnosti.

Crkva Sv. Save smještena je na brežuljku iznad konaka i za nju predanje kaže da ju je sagradio Sveti Sava u XIII vijeku. Po njemu je dobio ime i manastir, a i cijelo mjesto u kojem se nalazi. Oko crkve je porta i nevliko groblje sa poznatim vidikovcem i pogledom koji seže čak do Lovćena.

Sagrađena je u tradiciji odomaćenog sakralnog neimarstva, jednobrodna, duga 9,5m i široka 6m, a vsine oko 6m, sa zvonikom na preslici i okulusom iznad zapadnih vrata. Antimins je iz vremena Arsenija IV Jovanovića Šakobenta, 1740. godine sveštenodejstvovan Pavlom, episkopom hercegovačkim i mileševskim, 1794. godine. Pogled sa ovog mjesta na manastir i Boku je veličanstven i nezaboravan.


Adresa i kontakt

[wp-svg-icons icon=”home-2″ wrap=”i”]  Manastirska 21, Savina, Herceg Novi

[wp-svg-icons icon=”phone” wrap=”i”]  +382 (0) 31 345 300


[wp-svg-icons icon=”arrow-up-right” wrap=”i”]  Kako doći od Vaše lokacije do Manastira Savina, pogledajte na MAPI

Kofer.info pratite preko facebook stranice ''Kofer - Sve o putovanjima'' , facebook grupe ''Travel Centar - Volimo putovanja'' i preko instagrama ''Kofer - Sve o putovanjima''

You must be logged in to post a comment.