office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Muslibegovića kuća

Bišćevića, Muslibegovića i Kajtazova tri su turske kuće u Mostaru koje stotinama godina ponosno stoje i najjasnije svjedoče raskoši osmanlijskog prisustva na tim prostorima, govoreći o vjekovnoj kulturi i tradicija osmanskog perioda.

Vlasnici kuća autentične osmanske arhitekture u Mostaru s ponosom govore o svojim precima i baštini, te vjerno čuvaju svoje nasljeđe koje je kako ističu bogatstvo cijeloga svijeta, jer turske kuće u Mostaru slove za najposjećenije stambene objekte u regiji.

Turske kuće u Mostaru godišnje ugoste nekoliko stotina hiljada posjetitelja iz svih krajeva svijeta      .

Muslibegovića kuća

Muslibegovićeva kuća je nacionalni spomenik i muzej. Sagrađena je u drugoj polovini 18. vijeka. Sve do danas sačuvan je njen autentičan dizajn.

Osim što je nacionalni spomenik, Muslibegovića kuća pruža i usluge hotela. Hotel ima dvanaest opremljenih soba koje su uređene u tradicionalnom bosansko-otomanskom stilu.

Na portalu Expedia Muslibegovića kuća 2010. godine je uvrštena u top 10 najboljih svjetskih hotela.

Ovaj historijski, rustikalni otmjeni hotel dio je kompleksa iz 17. vijeka. Udaljen je minutu hoda od Karađozbegove džamije, a 8 minuta hoda dijeli ga od obnovljenog Starog mosta.Kuću je sagradio Mehmed Muslibegović.

Objekt je sačuvao autentičnu formu i drvorez te uz originalne predmete, spise i eksponate, posjetiocima pruža uvid u način života bogate begovske porodice u minulim stoljećima. U kući su sačuvani svi originalni arhitektonski elementi, kompletan namještaj, srebreni porodični nakit, posuđe, porodično oružje, porodična biblioteka, dobro očuvana stara levha, mač i rukom pisani primjerak Kur’ana.

U dokumentima koji se nalaze u kući i posjetitelji ih mogu vidjeti nalazi se projekt obnove kuće, odluke šerijatskog suda o imovini porodice, sultanov ferman o imenovanju jednog od Muslibegovića za imama džamije, kopija pasoša za odlazak na hadž u Mekku.

Muslibegovića kuća sastoji se od prizemlja,sprata i dvorišta. Avlija je ograđena visokim zidom što je karakteristično za kuće iz osmanskog perioda. Postoje dvije avlije selamluk (muška avlija) i haremluk (ženska avlija).

Odlikuje je stroga simetrija. Dva velika lučna otvora, smještena ispod doksata, omogućavaju preplitanje prirode i dvorišta sa unutrašnjim prostorom, hajatom.

Cjelina je sastavljena od dvije avlije: gospodarske u kojoj su ahari i prostori za poslugu, i porodične, u kojoj su kuća i kuća kuhača (kuhinja).

Prema mišljenjima istraživača kulture stanovanja, Muslibegovića kuća i Konak kneginje Ljubice u Beogradu su dva najljepša objekta gradskih kuća iz osmanskog perioda na Balkanu.

Ideja porodice Muslibegović,otvarajući kuću prema javnosti nakon rata u Bosni i Hercegovini, bila je da kuća služi isključivo u edukativne svrhe, jer su sačuvani svi orginalni arhitektonski elementi, cijeli namještaj, srebreni porodični nakit, porodično oružje, porodična biblioteka, i preko 157 originalnih porodičnih dokumenata.

Ovaj tip kuća koristio se još u anatolsko-turskoj arhitekturi u kojoj je bio korišćen za medrese, džamije i velike građevine. Od 18. vijeka počeo se primjenjivati prvo u kućama vladara, a zatim i među građanstvom.

Muslibegovića kuća nije mijenjala svoj izgled od gradnje, daleke 1876. godine, pa sve do danas i jedan je od najmonumentalnijih spomenika gradske stambene arhitekture otomanskog perioda u našoj zemlji. Nalazi se u Brankovcu u blizini Karađoz-begove džamije.

Adresa: Osmana Džikića 41, Mostar 88000

Telefon: 036 551 – 379 ,  +387 36 580 200

Kofer.info pratite preko facebook stranice ''Kofer - Sve o putovanjima'' , facebook grupe ''Travel Centar - Volimo putovanja'' i preko instagrama ''Kofer - Sve o putovanjima''

You must be logged in to post a comment.