office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Najzdravije države za život: Na listi samo jedna iz regiona

Internet-stranica Money.co.uk sprovela je istraživanje na temu najzdravijih okruženja za život na planeti, odnosno najzdravijih država. Iz zemalja regiona, Ljubljana se nalazi na desetom mjestu, kao izuzetno zdravo okruženje.

Istraživanje je sprovedeno na globalnom nivou i u obzir su uzeti svi faktori koji mogu uticati na kvalitet života ljudi, počevši od posljedica pandemije koronavirusa, pa do ostalih svakodnevnih faktora, kao što su nivo gojaznosti građana, životni vijek, troškovi života, nivo zagađenja ili bezbijednost.

Najzdraviji grad je Valensija, koju odlikuje niska zagađenost okoline, mediteranski način života i ishrane, kao i izuzetno povoljan geografski položaj. Od ostalih gradova, treba izdvojiti i Ljubljanu, koja je zauzela deseto mjesto na listi koja izgleda ovako:

1. Valensija, Španija

2. Madrid, Španija

3. Kanbera, Australija

4. Lisabon, Portugal

5. Tokio, Japan

6. Cirih, Švajcarska

7. Beč, Austrija

8. Čeng Mai, Tajland

9. Adelejd, Australija

10. Ljubljana, Slovenija

Izvor:TU Magazin

Kofer.info pratite preko facebook stranice ''Kofer - Sve o putovanjima'' , facebook grupe ''Travel Centar - Volimo putovanja'' i preko instagrama ''Kofer - Sve o putovanjima''

You must be logged in to post a comment.