office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Neodgovorni turisti koriste šampone pri tuširanju kraj mora u Neumu

Mještani Neuma danas su nam se požalili zbog neodgovornih pojedinaca koji koriste šampon uz samo more i tako izazivaju dugotrajno onečišćenje mora jer se ove hemikalije sporo razgrađuju u morskoj vodi.

Zabrinuti građani su za Klix.ba rekli kako nakon vikenda more izgleda kao da je u njega kanalizacija ispuštena što izaziva zgražanje kod turista.

Prema riječima stanovnika Neuma, lokalne vlasti su pokušale da ovaj problem umanje naplaćivanjem korištenja tuša, ali da to nije ublažilo problem.

Neum se i ranije u toku turističke sezone suočavao sa problemima zbog neodgovornih turista koji nisu propisno odlagali otpad.

Kofer.info pratite preko facebook stranice ''Kofer - Sve o putovanjima'' , facebook grupe ''Travel Centar - Volimo putovanja'' i preko instagrama ''Kofer - Sve o putovanjima''

You must be logged in to post a comment.