office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Nove mjere u Kantonu Sarajevo: Uvodi se VPT pravilo za sve smještajne kapacitete

Na prijedlog Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS, Vlada Kantona Sarajevo produžila je danas važenje zaključka sa naredbama i preporukama od 6. januara ove godine, kao mjera na području KS u borbi protiv pandemije koronavirusa.

Ovo se odnosi na sve tačke osim tački tri i osam navedenog zaključka, koje su stavljene van snage, a kojima je bila naložena obavezna vakcinacija zdravstvenog kadra, te otvaranje opservacijskog prostora u Općoj bolnici “Prim.dr. Abdulah Nakaš”.

Tačka dva istog zaključka je promijenjena i sada glasi: “Preporučuje se vakcinacija trećom ‘buster’ dozom protiv Covid -19 starijih osoba i njegovatelja u socijalnim ustanovama za zbrinjavanje starijih, populacije 60+ i osoba sa udruženim komorbiditetima”.

Vlada je danas donijela novi zaključak kojim je naloženo da se u javnim ustanovama Zavod za zaštitu zdravlja zaposlenika MUP-a KS, Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu i JU Zavod za medicinu rada KS odmah otvore covid ambulante.

JU Opća bolnica “Prim.dr. Abdulah Nakaš” vršit će PCR testiranja u punom obimu posla, a prema kapacitetu PCR aparata za obradu 100 uzoraka, sa ovjerenim rezultatima u roku 24 sata, zaključeno je također.

Naloženo je menadžmentima bolničkih ustanova da organizuju cjelodnevno javljanje na telefonske pozive, kao i davanje informacija o zdravstvenom stanju ležećih pacijenata njihovim srodnicima.

Također je naloženo JU Dom zdravlja KS da uspostavi funkcionalni call centar, kao što je to urađeno tokom trećeg vala pandemije koronavirusa.

“Sve privatne zdravstvene ustanove koje detektiraju da su njihovi pacijenti pozitivni na koronavirus , obavezne su to odmah prijaviti JU Zavod za javno zdravstvo KS. U protivnom, ove ustanove će snositi odgovornost u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti”, također je zaljučeno.

Novina je i da se uvode VTP pravila u svim hotelima, hostelima i svim ostalim smještajnim kapacitetima na području Kantona Sarajevo.

“Svi posjetitelji i gosti prilikom prijema u objekt moraju predočiti jednu od VTP potvrda. Ukoliko ne posjeduju ni jednu od tih potvrda, dužnost je da se u navedenim objektima posjetiteljima i gostima obezbijedi testiranje brzim antigenskim testiranjem”, pojašnjeno je.

Vlada je potvrdila i odluku Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS o uvođenju VTP pravila u svim zatvorenim objektima na skijalištima Bjelašnice i Igmana, a u skladu s važećim naredbama Federalnog ministarstva zdravstva.

Iz Vlade navode da zaključak sa novim mjerama stupa na snagu danas.

“Na sve što nije regulisano ovim mjerama, primjenjivat će se direktno odredbe važeće Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva”, naglašeno je.

You must be logged in to post a comment.