office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Okrugla kula

OKRUGLA KULA sagrađena je 1475. godine pokraj ranije, koja nije sačuvana, a nalog za gradnju dao je tadašnji gradski načelnik Pietro de Mula.

I ova je kula nakon obnove pretvorena u ugostiteljski objekt – bar u središnjoj prostoriji i na osmatračnici, sada terasi s koje se pruža pogled na rivu i Otok Sveti Nikola.

U unutrašnjosti kule sačuvani su otvori puškarnice i izvorne strme kamene stube.

Kofer.info pratite preko facebook stranice ''Kofer - Sve o putovanjima'' , facebook grupe ''Travel Centar - Volimo putovanja'' i preko instagrama ''Kofer - Sve o putovanjima''

You must be logged in to post a comment.