office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Omerbašića džamija

Izgradio je Omer baša, barski plemić sa svoja dva sina 1662./1082.H. Neposredno ispred džamijskog kompleksa postoji javna česma sagrađena 1642/43/ 1062/1063. H. Džamija je renovirana u nekoliko navrata. Sanacija je obavljena 1971.godine, ali joj je zemljotres 1979, nanio velika oštećenja, koja su temeljno sanirana 1986.

U kompleksu ove džamije nalazi se i turbe Šejh Hasan – dede, sagrađeno1612. godine, na grobu jednog od najpoznatijih islamskih misionara-sufija, na našim prostorima.

Zanimljivo je da su vjersku službu u ovoj džamiji neprekidno 153 godine( od 1805-1958) obavljali alimi iz porodice Ibrišimović.

Kofer.info pratite preko facebook stranice ''Kofer - Sve o putovanjima'' , facebook grupe ''Travel Centar - Volimo putovanja'' i preko instagrama ''Kofer - Sve o putovanjima''

You must be logged in to post a comment.