office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Ostavlja bez daha: Snimak prelijepog grčkog grada iz vazduha oduševio sve (VIDEO)

Za mnoge mještane, grad Aitoliko koji leži na ostrvu između dvije lagune u zapadnoj Grčkoj je njihova mala verzija Venecije.

Snimak dronom snima historijski centar grada i mostove sa obje strane koji povezuju Aitoliko sa kopnom.

Stari dio grada leži prilično romantično na ostrvu između dvije lagune, od kojih se na sjeveru prostire laguna Aitoliko koja se proteže do Stamne, a laguna Misolongi koja je u antici predstavljala jezero Kinija leži na jugu gde se spaja sa Zalivom Patra i u Jonsko more.

Zaštićen Ramsarskom konvencijom o močvarama i uključen u mrežu Natura 2000, Nacionalni park Mesolongi-Aitoliko je bogat florom i faunom, uključujući 290 vrsta ptica i više od 100 vrsta riba.

Sile plime i oseke proizvode jake struje koje idu naprijed-nazad ispod svodova mostova.

Kafane Aitolikona nude specijalitete kao što su dimljeni ili slani avgotaraho — grčki kavijar — koji je širom svijeta poznat po svom jedinstvenom ukusu i kvalitetu.

Avgotaraho je jaje ribe kefalos (sivi cipal) i smatra se vrhunskim specijalitetom, neki kažu da je superiorniji od kavijara. Registrovan je kao da ima grčku i evropsku zaštićenu oznaku porijekla (PDO) – jedan od samo malog broja morskih proizvoda sa zaštićenom oznakom porijekla u EU – i ima značajnu komercijalnu vrijednost za lokalnu privredu.

Ostali specijaliteti uključuju pečene jegulje i školjke u sezoni.

Izvor:b92

Kofer.info pratite preko facebook stranice ''Kofer - Sve o putovanjima'' , facebook grupe ''Travel Centar - Volimo putovanja'' i preko instagrama ''Kofer - Sve o putovanjima''

You must be logged in to post a comment.