office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Palača Adria

Palača Adria simbol je pomorske moći Rijeke. U vrijeme izgradnje proglašena je objektom koji će „biti najljepša i najbogatija zgrada u Rijeci“. Takvu je ambiciju pokazalo parobrodarsko društvo Adria. Arhitektonsko rješenje ponudio je Franjo Matiasić, a golemo zdanje stavljeno je pod krov 1895.

Palača ima dva pročelja. Jedno je okrenuto prema luci, drugo na suprotnu stranu, prema Jadranskom trgu. Oba su nadahnuta visokorenesansnom arhitekturom.

Monumentalnost građevine naglašavaju barokni portali s kamenim kolonama, iznad kojih su skulpture. Na morskoj strani te su skulpture alegorije pomorstva, što znači kipovi kapetana, kormilara, strojara i peljara.

Pročelje prema trgu nudi pogledu alegorije kontinenata s kojima je kompanija održavala brodske linije. Lik Japanke predstavlja Aziju, lik Indijanke, Ameriku, lik Egipćanke Afriku, lik Islanđanke Europu.

Adresa: Jadranski trg 51000, Rijeka

You must be logged in to post a comment.