office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Palača Ćipiko

Palača Ćipiko – smještena je nasuprot trogirske katedrale.

Palača trogirske porodice Ćipiko (jedne od najistaknutijih porodica na ovom području u 15. vijeku) sklop je od više zgrada koje su koloplet romanike, gotike i renesanse, vremenom spojenih u jedinstvenu cjelinu. Najveći je dio sklopa nastao je u 13. vijeku.

Južna vrata palače krasi natpis “Nosce te ipsum” što u prijevodu znači “Upoznaj samoga sebe”, a u samoj nalaze se brojna i vrijedna umjetnička djela, među kojima su najistaknutiji isklesana gotička Trifora na pročelju.

Najopsežnije promjene dogodile su se u 15. vijeku za vrijeme Coriolana Cippica, koji je angažirao najbolje umjetnike svoga vremena da rade na palačama.

Danas palaču koristi Glazbena škola Josipa Hatzea.

You must be logged in to post a comment.