office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Palača Velikog vijeća

Između Gradske straže i Kneževa dvora nalazila se palača Velikog vijeća, sagrađena u 14. vijeku, na čiji se sklop s istočne morske strane naslanjao veliki arsenal, skladište robe i žita.

Godine 1816. palača je do temelja izgorjela pa je 1882. godine izgrađena nova gradska viječnica.

Danas je tu sjedište gradske uprave grada Dubrovnika.

Kofer.info pratite preko facebook stranice ''Kofer - Sve o putovanjima'' , facebook grupe ''Travel Centar - Volimo putovanja'' i preko instagrama ''Kofer - Sve o putovanjima''

You must be logged in to post a comment.