office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Palata Beskuća

Palata Beskuća se nalazi u ulici koja od Trga od oružja vodi ka Trgu od brašna, preko puta palate Bizanti. Nastala je 1776. godine, na mjestu starijih objekata koji su tu postojali.

Pretpostavlja se da je jedan od tih objekata bila i kuća znamenite porodice Bizanti, sa koje je prenesen portal. Palata Beskuća je jednostavne arhitektonske forme i svednih linija, bez puno dekoratinih elemenata. Najznačajniji elemenat na palati je gotički portal, koji je prenijet sa neke od kuća porodice Bizanti. Portal je pravo remek-djelo cvjetne gotike na čitavoj istočno-jadranskoj obali.

U luneti portala prelomljenog gotičkog luka, u dubokom reljefu je urađen bogato ukrašeni grb porodice Bizanti, na čijem je štitu predstavljen lav na horozontalnoj gredi sa tri kose grede u donjem polju.

Palata je pripadala porodici Beskuća sa Prčanja, koja se posebno izdigla krajem XVIII vijeka, naglo se obogativši kroz pomorsku trgovinu. Porodica je tada dobila i plemstvo, i imala brojne posjede i kuće u Boki Kotorskoj, posebno na Prčanju, Kamenarima i Tivtu, ali i u Mlecima i Carigradu. Na Prčanju je imala lijepu baroknu palatu. U gradu Veroni imala je svoj feud, zvan Quaderni.

U porodičnom grbu je zmija omotana oko stabla, koja u ustima drži dijete, sa natpisom: „Si deus com nobis, quis contra nos“. Porodična legenda kaže da su Beskuće došle na Prčanj iz Strpa, kao beskućnici, ali da su se brzo obogatili pa da je već konte Jozo Beskuća imao 99 kuća, u Boki i Italiji. On je htio da postane vlasnik ravno stotinu kuća, pa da promijeni prezime u „Stokuća“, ali mu to nije uspjelo.

Nakon nestanka porodice Beskuća početkom XIX vijeka, palata je postala vlasništvo opštine Kotor, a tadašnja austrijska vlast je u njoj smjestila kotorski Sreski sud, u čijem su se arhivu čuvale knjige kotorskih notara od XIV do XVIII vijeka, jedna od najdragocjenijih zbirki Istorijskog arhiva u Kotoru.


[wp-svg-icons icon=”arrow-up-right” wrap=”i”]  Kako doći od Vaše lokacije do ”Palate Beskuća”, pogledajte na mapi

You must be logged in to post a comment.