office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Palata Drago

Reprezentativna Palata Drago u Starom gradu plijeni ljepotom barokne arhitekture u krugu pjace ispred Katedrale Svetog Tripuna, u kojoj su smještene Područna jedinica Uprave za zaštitu kulturnih dobara – Kotor i Područno odjeljenje Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore.

Palata je pripadala znamenitoj vlastelinskoj porodici Drago koja je od XIII do XVIII vijeka dala puno značajnih ličnosti na polju kulture i umjetnosti, te ekonomskog i političkog života Kotora.


[wp-svg-icons icon=”arrow-up-right” wrap=”i”]  Kako doći od Vaše lokacije do Palate Drago, pogledajte na mapi

You must be logged in to post a comment.