office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Peristil (trg)

Splitski Peristil smatra se najljepšim trgom u Splitu, ali i jednim od najljepših u cijeloj Hrvatskoj, pa čak i u Evropi.

Peristil je kao središnji trg Palače, smješten u dijelu u kojem je bilo izgrađeno nekoliko hramova, bio namijenjen caru Dioklecijanu, slavljenog kao živi sin Jupiterov.

Car se pojavljivao pod arhitravnim lukom središnjeg dijela protirona, podanici su mu pristupali, klečeći mu ljubili skute njegova grimiznog plašta, ili pred njim padali ničice, ležeći cijelim tijelom na zemlji. Crvena boja granitnih stupova naglašava ceremonijalnu funkciju. Naime, od cara Dioklecijana purpur postaje bojom cara.

Gradnjom novoga gradskog trga s vijećnicom (Pjaca) u 13./14. vi., Peristil postaje vjersko središte. Danas ga sa zapada zatvaraju palače splitskih plemićkih porodica Grisogono, Cipci i Skočibušić, naslonjene na njegove autentične kolone i lukove. Svojim renesansnim i gotičkim stilom gradnje i same postaju spomenicima.

Zahvaljujući svojoj jedinstvenoj ljepoti i nesvakidašnjoj akustici, Peristil je postao idealna pozorišna scena, kao stvorena za operne klasike ili djela antičke literature, ali i pozornica na kojoj se odvija bogati gradski život.

Ispiti kafu na stepenicama uokolo Peristila jedinstveni je doživljaj, jedan od najbližih dodira savremenog čovjeka s antičkim nasljeđem, ne samo rimskim, nego i egipatskim, jer nad Peristilom budno bdi 3500 godina stara i sjajno sačuvana sfinga, svjedok splitske historije.

Zato je i papa Ivan Pavao II na tome mjestu zadivljen rekao “Bože moj, koliko li je nogu ovuda gazilo”, zato i Splićani Peristil smatraju centrom Splita i cijelog svijeta.

Sfinga na Peristilu

Kao što smo već spomenuli, doduše, ispred Dioklecijanove palače nalazila se sfinga koja je i dan danas u savršenom stanju. S obzirom na to da je Dioklecijan smatran božanskim vladarom, slično faraonima, nije ni čudno što je upravo sfinga krasila ulaz njegove palače.

Vjeruje se da ova sfinga nije bila jedina; štoviše, ili su došle u paru ili ih je bilo četiri. U to vrijeme je u Splitu bilo više od deset sfingi, svaka na različitoj lokaciji.

Ova sfinga potiče iz 16. i 15. vijeka prije Krista,i vjerojatno je izgrađena u vreme vladavine Tutmozisa I ili Tutmozisa III. Sama ova činjenica govori o koliko se vrijednom i starom spomeniku radi.

Kofer.info pratite preko facebook stranice ''Kofer - Sve o putovanjima'' , facebook grupe ''Travel Centar - Volimo putovanja'' i preko instagrama ''Kofer - Sve o putovanjima''

One Reply to “Peristil (trg)”

You must be logged in to post a comment.