office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Po jedinstvenoj cijeni uvodi se karta za cijeli javni prijevoz u Austriji, najavljene brojne pogodnosti

Mnoge evropske vlade govore o smanjenju emisija štetnih plinova u saobraćaju, izbacivanju automobila s ulica, a rijetke povlače konkretne poteze, koji se i građanima sviđaju. Sada je jedan najavila austrijska vlada.

Kofer.info pratite preko facebook stranice ''Kofer - Sve o putovanjima'' , facebook grupe ''Travel Centar - Volimo putovanja'' i preko instagrama ''Kofer - Sve o putovanjima''

You must be logged in to post a comment.