office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Rijeka dubrovačka

Na samom zapadnom ulazu u Dubrovnik ušće je rijeke Omble, a uzvodno, oko njezinog izvora, u polukrug se nanizalo nekoliko naselja koja čine Rijeku dubrovačku.

Ta fjordovska kotlina poznata je po nizu renesansnih ljetnikovaca iz 15. i 16. vi. Među kojima se ističe ljetnikovac porodice Sorkočević u čijem se okrilju smjestila današnja ACI marina Dubrovnik, ljetno i zimsko utočište brojnih domaćih i stranih brodica.

Taj ljetnikovac sa lijepim vrtom i skalama najsačuvaniji je od svih ljetnikovaca koje je dubrovačka vlastela gradila u Rijeci dubrovačkoj.

Rijeka dubrovačka je bogata ptičjim vrstama koje tamo žive ili su samo Omblin izvor odabrale kao odmorište na svom dugom putu.

Tako ćete dok pijete kafu uz bazen ACI marine Dubrovnik vrlo vjerojatno ugledati patke ili prelijepe labudove kako klize zelenom površinom rijeke.

Cijeli predjel Rijeke dubrovačke redovnim autobusnim linijama odlično je povezan sa centrom grada.

Kofer.info pratite preko facebook stranice ''Kofer - Sve o putovanjima'' , facebook grupe ''Travel Centar - Volimo putovanja'' i preko instagrama ''Kofer - Sve o putovanjima''

You must be logged in to post a comment.