office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Riznica sv. Frane

Samostan sv. Frane s gotičkom crkvom, kapelicom svetog Ante, klaustrom, sakristijom i samostanskom riznicom pravi je dragulj zadarske kulture. Među najvećim dragocjenostima je Ugljanski poliptih iz 15. stoljeća koji se pripisuje poznatom domaćem slikaru Dujmu Vuškoviću.

Iza glavnog oltara crkve čuva se drveni kor, velebno djelo cvjetne gotike kojeg potpisuje rezbar Ivan, sin Jakova Borgosansepolcra iz Venecije, završen 1384. godine. Treba spomenuti sliku na drvu mletačkog slikara Lazara Bastianija (umro 1512.) smještenu na čelnom zidu sakristije na kojoj su prikazane nebeska i zemaljska Crkva s povijesnim likovima poput Matije Korvina, pape Siksta IV. i Katarine Kosače.
U samostanskoj riznici čuva se nekoliko umjetnički vrijednih raspela, slika Umrloga Krista iz 16. stoljeća, djelo Jakova da Ponte Bassana, kipovi navještenja Marijina iz 1408. godine, dio poliptiha u drvu Petra de Riboldisa iz 1433. godine… U vitrinama u prostoru prve dvorane izloženi su uzorci dragocjenih iluminiranih koralnih kodeksa (14. i 15. stoljeće), važniji povijesni dokumenti o samostanu, nekoliko inkunabula i važnijih povijesnih pečata.
Sačuvani su i primjerci misnog ruha iz minulih stoljeća, a u samostanu se čuvao i pozlaćeni gotički ophodni križ, ukraden u famoznoj pljački iz 1974. godine.

Adresa i kontakt :

[wp-svg-icons icon=”home” wrap=”i”]  Trg sv. Frane 1

[wp-svg-icons icon=”phone” wrap=”i”]  023 250 468

Kofer.info pratite preko facebook stranice ''Kofer - Sve o putovanjima'' , facebook grupe ''Travel Centar - Volimo putovanja'' i preko instagrama ''Kofer - Sve o putovanjima''

You must be logged in to post a comment.