office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Romanička kuća

ROMANIČKA KUĆA iz sredine 13. vijeka, uz Kanoniku najstarija sačuvana kuća u Poreču, obnovljena je u 20. vijeku, kada je dobila drveni balkon, koji je skrenuo pažnju s lijepe bifore na katu.

Posljednjih desetljeća u prizemlju se ljeti nude suveniri, a na prvom i drugom katu stručnjaci Zavičajnog muzeja postavili su etnografsku zbirku.

Adresa : Marafor 1

Kofer.info pratite preko facebook stranice ''Kofer - Sve o putovanjima'' , facebook grupe ''Travel Centar - Volimo putovanja'' i preko instagrama ''Kofer - Sve o putovanjima''

You must be logged in to post a comment.