office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Saburina kuća

Saburina kuća nalazi se u naselju Kovači, općina Stari grad u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.

Saburina kuća izgrađena je oko 1750. godine, namjenski kao porodična kuća Sabura , stare sarajevske esnafske porodice kazandžija i trgovaca kazandžijskom robom. Osim kuće, bašte i mlina, imali su još jednu baštu u Medresetima, magazu u Tašlihanu, dućan sa magazom kod Careve ćuprije, dućane, magaze, kao i zemlju i zgrade u selima oko Sarajeva. Neki dijelovi enterijera iz ovog objekta preneseni su u etnografski dio Zemaljskog muzeja u Sarajevu. Oštećena je u Ratu u Bosni i Hercegoviniratu 1992.-1995. godine.

Kuća je jedan od rijetkih sačuvanih primjera stambene arhitekture osmanskog perioda u Sarajevu. Prvobitno bila je izgrađena kao stambeni kompleks koji se sastojao od više objekata: haremluka (ženska kuća) i selamluka (muška kuća), uz koji se nalazila velika staja. Svaki dio imao je po dvije avlije, popločane kvadratnim pločama, ograđene visokim zidom od ćerpića i kamena i prekrivenim šimlom na samar. U ovoj avliji se nalazila magaza na kat, i jedan halvat (prostorija), kvadratne osnove čije dimenzije su iznosile cca 7×7 m. U kuhinji Saburine kuće nalazila se česma sa tri lule i kamenim koritom. Od čitavog kompleksa Saburine kuće ostao je samo jedan objekat, tzv. muški dio sa dvorištem.

Vanjske dimenzije Saburine kuće iznose cca 11,65 x 8,70 m. U prostornom konceptu javlja se osnovni modul karakterističan za većinu objekata stambene arhitekture XVII. i XVIII. Stoljeća. Kuća posjeduje veću prostoriju za domaćina, porodicu i goste, i manju za poslugu, tj. prijem gostiju. Na katu je divanhana sa kamarijom, velika prostorija zvana čardak-ćošak, i manja zvana kahve-odžak. Iz avlijskog prostora se dolazi u poluotvoreni prostor zvani hajat, koji se nalazi u prizemlju objekta.

Iz prostora hajata se ulazi u jednu veću prostoriju koja se naziva halvat i manju prostoriju zvanu mutvak (kuhinja).

Kat Saburine kuće čine divanhana sa kamarijom, prostorija zvana čardakćošak i jedna manja prostorija zvana kahve-odžak. Iz prostora hajata se jednokrakim drvenim stubištem dolazi na kat kuće, u poluotvoreni prostor zvani divanhana. Divanhana zajedno sa kamarijom koja se nalazi u njenom produžetku, prema istočnoj strani, zauzima čitav prednji prostor zapadne fasade objekta.

Jedna od bitnih karakteristika ove stambene arhitekture su istaknute strehe i otvorenost objekta prema dvorištu. Kuća je građena od tradicionalnih materijala – kamena, drveta i čerpića.

Tokom 2002. I 2005. godine, Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo rekonstruisao je kuću. Zadržani su postojeći elementi stropne i podne konstrukcije kao i elementi kamarije, stubišta, divanhana i zidova objekta.


Adresa

Saburina 6


Ulaznice

Otvoreno za posjetioce

Rezervacije su preporučene


Detaljnu mapu svih turističkih atrakcija u Sarajevu možete pogledati ovdje

Kofer.info pratite preko facebook stranice ''Kofer - Sve o putovanjima'' , facebook grupe ''Travel Centar - Volimo putovanja'' i preko instagrama ''Kofer - Sve o putovanjima''

You must be logged in to post a comment.