office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Sahat kula

Riječ je, o kuli iz srednjevjekovnog ili venecijanskog doba, koja je prepravljena u ovaj monumentalni orijentalni spomenik. Sahat-kula je vakuf (zadužbina) Jahja-age Ibrahima Osmanova, koji je 1753. obnovio kulu, i dao da se postavi sahat na njoj.

Jahja-aga je bio veoma bogat Baranin, stanovnik Gornje varoši u kojoj su samo živjeli bogatiji i ugledniji građani. U Baru odavno nema njegovih nasljednika, niti se zna kada je ta loza prestala da postoji.

Starobarska Sahat kula je znatno oštećena u višenedjeljnoj konstantnoj topovskoj paljbi prilikom crnogorskog zauzimanja 1877. godine. Objekat je stradao i u ekspoloziji 1881. godine, pa je dodatno oštećen u tri katastrofalna zemljotresa koja su pogađala region Bara – 1905, 1968. i najviše 1979. godine.

Temeljno je sanirana i restaurirana 1984. godine, sredstvima republičkog Zavoda za zaštitu spomenika kulture.

You must be logged in to post a comment.