office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Samostanska zbirka Benediktinskog samostana sv. Luce

Samostanska zbirka Benediktinskog samostana sv. Luce sadrži sakralne predmete za liturgijsku uporabu te slike, skulpture i djela umjetničkog obrta u metalu, staklu ili drvetu.

U zbirci se čuva i rukopisna građa pisanih dokumenata koji datiraju iz 17. vijeka.


Adresa i kontakt :

[wp-svg-icons icon=”home” wrap=”i”]  Kačićeva bb, 22000 Šibenik

[wp-svg-icons icon=”phone” wrap=”i”]  +385 22 338 324

Kofer.info pratite preko facebook stranice ''Kofer - Sve o putovanjima'' , facebook grupe ''Travel Centar - Volimo putovanja'' i preko instagrama ''Kofer - Sve o putovanjima''

You must be logged in to post a comment.