office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Sibiu: Mali rumunski grad u kojem kuće imaju “oči”

Sibiu je srednjovjekovni grad u rumunskoj regiji Transilvanija, a pored svog historijskog naslijeđa povezanog s njemačkim kulturnim utjecajem grad je prepoznatljiv po očima na krovovima kuća tj. prozorima koji daju efekat kako vas kuće pomno prate pri svakom pokretu.

Oči, koje su simbol i turistička atrakcija grada, dale su Sibiu nadimke “Grad s očima” i “Grad u kojem kuće ne spavaju”.

Časopis Forbes ga je uvrstio na listu 10 najidiličnijih mjesta za život u Evropi, ima oko 150.000 stanovnika i sastoji se od gornjeg i donjeg središta povezanih isprepletenim uličicama.

Zgrade u gotičkom stilu odražavaju mađarsko-njemački utjecaj, a mnoge imaju zajedničku karakteristiku na svom krovu s teškim crijepom: mali prozori u potkrovlju koji se pojavljuju kao kapci koji gledaju prema vama.

Možete vidjeti obične kuće sa dva oka, ali možete sresti i kuće sa tri, četiri ili čak pet očiju.

Sibiu je nekad bio administrativni centar i glavni grad Siebenbürger Sachsena, njemačkog stanovništva Transilvanije. Ljudi su tvrdili da su njemački okupatori u regiji namjerno izgradili oči kako bi ulijevali strah ljudima – kako bi se znalo da ih se uvijek motri i da se stoga moraju ponašati na odgovarajući način.

Također, interesantno je da su oči Sibiua 2017. godine postale simbol i svojevrsni logo demonstracija protiv korupcije u vladi. S ozirom na to da je ovaj grad jedna od kulturnih metropola zemlje i razvijenijih gradova – demonstranti su rekli da stvaraju “područje bez korupcije” sa očima Sibiua kao simbol njihove stalne budnosti.

Danas, oči Sibiua predstavljaju turističku atrakciju regije koja plijeni pažnju jedinstvenom arhitekturom.

Kofer.info pratite preko facebook stranice ''Kofer - Sve o putovanjima'' , facebook grupe ''Travel Centar - Volimo putovanja'' i preko instagrama ''Kofer - Sve o putovanjima''

You must be logged in to post a comment.