office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Sjeverna kula Peškara

SJEVERNA KULA PEŠKERA ruševna i iznutra zatrpana zemljom čeka svoj red za istraživanje i obnovu. Uz zaljev Peškera, na sjeveroistočnoj strani starogradske jezgre, nalazi se Sjeverna kula podignuta u 15. vijeku s djelomično sačuvanim obodom.

Dao ju je 1473. godine sagraditi načelnik Francesco Bondulmier. Na vanjskom plaštu kule jasno su vidljivi otvori za topove i puškarnice. Povezana je s dijelom očuvanih zidina s južne strane, a sjeverno od nje je nadsvođeni ulaz u grad, gdje su nekada također bila gradska vrata.

Ovaj je ulaz u grad istražen početkom 21. vijeka, privremeno je konzerviran, a konačno uređenje slijedi tek nakon istraživanja i obnove kule.

Između tri porečke kule te okolo današnjeg poluostrva bili su uzdignuti gradski bedemi od kopna odijeljeni jarkom, čiji su dijelovi danas najvidljiviji sa šetališta koje se nalazi na sjevernoj strani grada.

You must be logged in to post a comment.