office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Slavoluk Sergijevaca – Zlatna vrata

“Zlatna vrata” – podignut 29-27. g. p.n.e. od strane porodice Sergijevaca, a u čast tri pripadnika porodice koji su imali visoke činovničke dužnosti u Puli.

Slavoluk se naslanjao uz gradska vrata Porta Aurea tako nazvana ili zbog bogatstva ukrasnog luka ili zbog pozlate vratnica. Vrata i bedem srušeni su početkom XIX vijeka uslijed urbanizacije i širenja grada van bedema.

Slavoluk je izgrađen u korintskom stilu s jakim helenističkim maloazijskim utjecajima u načinu i motivima ukrašavanja. Budući da istočni dio nije bio vidljiv, ostao je većim dijelom klesarski neobrađen, dok je zapadna strana, vidljiva – gradska, bogato ukrašena. Danas se na malom trgu uz Slavoluk dešavaju kulturne priredbe – pozorišne i zborske, a uz samu ulicu brojne su trgovine.

Slavoluk je privukao pozornost mnogih umjetnika, među ostalim i Michelangela koji ga je ovjekovječio crtežom. Ovo je jedan od najfotografiranijih motiva Pule.

You must be logged in to post a comment.