office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Slovenija uvela elektronske vinjete

Dosadašnje naljepnice na vjetrobranskom staklu kojima se dokazivalo da je cestarina plaćena, nakon 13 godina odlaze u historiju.

Za vožnju slovenskim autocestama od početka februara vozila moraju imati elektronske vinjete, a dosadašnje naljepnica na vjetrobranskom staklu kojima se dokazivalo da je cestarina plaćena nakon 13 godina odlaze u historija.

Cijene cestarine za sedmičnu, mjesečnu i godišnju vinjetu ostaju iste, s time da godišnja, koja stoji 110 eura, od sada vrijedi godinu dana od datuma kupovine, umjesto do kraja tekuće godine, bez obzira na to kada je kupljena, kako je bilo do sada.

Elektronska vinjeta vezana je uz registarski broj pojedinog vozila i nije prenosiva. Prilikom kupovine potrebno je dati registarski broj vozila, elektronsku e-mail adresu, te u formularu navesti način plaćanja ako se kupuje negotovinski putem interneta.

Lični podaci

Vozači koji nisu sami sebi putem interneta osigurali vinjetu mogu je, kao i do sada, kupiti na mjestima gdje su se kupovale vinjete u obliku naljepnica, s tim da će im u ispunjavanju formulara pomoći prodavači.

Sistem funkcionira tako da registracijske brojeve vozila za koje je plaćena cestarina prate kamere koje su postavljene na mreži autocesta, na kontrolnim tačkama.

Državna kompanija za autoceste DARS zagarantovala je da će se lični podaci, nakon što se kontrolom potvrdi da je cestarina plaćena, odmah brisati iz sistema, što je u skladu s evropskim normama o zaštiti ličnih podataka.

Vožnja bez važeće elektronske vinjete predstavlja prekršaj prema zakonu o cestarinama, za što je propisana kazna u visini 300 eura, objavio je DARS.

Kofer.info pratite preko facebook stranice ''Kofer - Sve o putovanjima'' , facebook grupe ''Travel Centar - Volimo putovanja'' i preko instagrama ''Kofer - Sve o putovanjima''

You must be logged in to post a comment.