office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Stara vrata ili Rimski luk

Stara vrata ili Rimski luk nisu rimski slavoluk, kako se nekad pretpostavljalo, već reprezentativni glavni ulaz u središte kasnoantičkoga zapovjedništva rimske Tarsatike, antičkoga grada nad čijim se ruševinama uzdigla srednjovjekovna Rijeka.

Riječki je puk instinktivno bio u pravu kada je ovaj antički spomenik u prošlosti jednostavno nazivao Vratima a naziv Rimski luk postupno se počeo prihvaćati od razdoblja klasicizma, kada se započelo s njegovim dokumentiranjem i istraživanjem.

Profilirana oplata Luka samo je fragmentarno sačuvana, preostali su dijelovi davno otpali ili razneseni, da bi bili ugrađeni u kuće srednjovjekovne Rijeke.

Principija je predstavljala glavni stožer, opskrbnu bazu i ishodište Alpske klauzure, desetke kilometara duge crte obrambenih zidina, tornjeva, stražarskih postaja i većih utvrđenja postavljenih na komunikacijama i uzvisinama, sa zadatkom zaustavljanja barbarskih provala prema Italiji kao središtu Rimskoga Carstva.

Adresa: Ul. Stara Vrata 3
Kofer.info pratite preko facebook stranice ''Kofer - Sve o putovanjima'' , facebook grupe ''Travel Centar - Volimo putovanja'' i preko instagrama ''Kofer - Sve o putovanjima''

You must be logged in to post a comment.