office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Stari grad

Mnogi turisti koji po prvi put dolaze u ovaj grad, i koji osim mora, žele da vide još ponešto, kreću se prema Starom Baru smještenom svega četiri kilometra od centra grada na 110 m nadmorske visine.

Stari Grad Bar (lat. Antibaris) je tvrđava koja je više vijekova bila centar Bara, sve dok se grad nije preselio niže, u polje. Danas je napušten i nalazi se u ruševinama. Stari grad je jedno od najvećih arheoloških nalazišta na svijetu. Osnovan je u 11 vijeku. Iako je napušten ovdje možete pogledati ostatke oko 240 građevina.

Ovaj gradić, koji je dio općine Bar, nije poput ostalih primorskih gradova situiran na samoj obali, već je udaljen od mora. U Stari Bar se može ući sa dvije stane.

Oni koji žele da upoznaju čaršiju ovog gradića, u grad idu ulaznom kapijom. S druge strane, tko želi da najprije vidi tvrđavu, dio grada koji je opasan zidinama koje i danas postoje, u grad ulazi sa suprotne strane.

Njegove ulice su vodiči kroz vijekove, od grčkih kolonija do srednjeg vijeka, vladavine Mletaka, turskog perioda i sve do nove ere. Tokom zadnjih arheoloških iskopavanja otkrivena je keramika od prije nove ere, kada su ova mjesta bila naseljena Ilirima.

Ovi pronalasci dokazuju da su temelji Starog grada stariji od dva i po milenijuma. Latini su ga zvali Antibaris, i to je bio centar regiona dok se grad nije preselio u polje prema moru.

Od spomenika u Starom Baru mnogi su sačuvani samo u tragovima, ali i takvi svjedoče o nekoć prosperitetnom trgovačkom središtu, te o gradu koji je među rijetkim slavenskim naseljima na jugu Jadrana zadržao dugotrajnu autonomiju i različitost od okoliša.

Začudno dobro sačuvana je tvrđava iz 11. vijeka, dok je od romaničke Crkve sv. Jurja ostao samo temelj. Odmah kraj nje, a donekle i na njenim temeljima, za turske vlasti u 17. vijeka sagrađena je mošeja koju je 1882. razorila eksplozija dinamita.

U gradu je i ilirski bunar golemih razmjera te crkve posvećene sv. Petki i sv. Katarini iz 14. vijeka. Znamenito je tursko kupalište, sagrađeno na nekadašnjoj venecijanskoj palači, opskrbljeno neobičnim sistemom parnih grijača.

U gradu se, što je posve prirodno jer je u imenu obilježen gradom Barijem, nalazi i mornarska crkvica sv. Nikole kojemu je grob upravo u Bariju i gdje je on gradski patron. Ta crkva nekoć je bila dio franjevačkog samostana i u njoj ima ostataka drevnih fresaka.

Stari Bar proglašen najboljim turističkim mjestom 2014 godine

Turisti koji dođu u ovaj grad, fokusiraju se na kupovinu tradicionalnih suvenira. S druge strane, ima i onih koji u nekom od nacionalnih restorana i konoba uživaju u jelu barske kuhinje.

Posebno je poznata Karađuzovića poslastičarnica, koja u svojoj ponudi ima od starinskog kadaifa do sultan delicije, koje su se nekada jele u Starom Baru.

Kofer.info pratite preko facebook stranice ''Kofer - Sve o putovanjima'' , facebook grupe ''Travel Centar - Volimo putovanja'' i preko instagrama ''Kofer - Sve o putovanjima''

You must be logged in to post a comment.