office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Sveti Jakov

Sv. Jakov je malo ribarsko selo koje se nalazi iznad mora, na sjevernom dijelu ostrva Lošinja. To je najmanje naselje na ostrvu. Od Nerezina je udaljen oko 2 kilometra, a od Malog Lošinja oko 15 kilometara.

Oko sela su maslinici, a obala ima pješčanih uvalica u kojima je ugodno kupanje.Sveti Jakov leži između dviju uvala. Prva, u kojoj je luka, zove se Studenac po zidanom studencu žive vode, gdje se stoka napajala iz dva poklopca antiknih sarkofaga.

U selu su dvije crkve:

Crkva sv. Jakova na groblju, romanička crkvica s apsidom, koju su 1624. godine povećali tako da su joj sprijeda dodali veću i širu lađu. Taj datum je uklesan glagoljskim slovima Č H I G (=1624) na mramornoj ploči uvrh pročelja.

Župna crkva sv. Marije sagrađena u 19. vijeku, na glavnom oltaru slika iz 19. vijeka prikazuje Majku Božju od Ruzarija sa sv. Dominikom, sv. Katarinom Sijenskom i sv. Jakovom.

You must be logged in to post a comment.