office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Tašlihan

Tašlihan (u prevodu kameni han) je bivši karavan-saraj koji se nalazio na mjestu sadašnje bašte hotela “Evropa” u Sarajevu.

On je treći po redu izgrađeni kameni karavan-saraj u Sarajevu. Sagrađen je u periodu od 1540-1543. godine iz zaostavštine Gazi Husrev-bega, poslije njegove smrti. Dozidan je uz Gazi Husrev-begov bezistan sa njegove zapadne strane.

Bio je kvadratne osnove, a njegova dužina bila je 47 metara. U svome dvorištu je imao šadrvan, na čijim je stupovima bila mala džamija. Na spratu su bile sobe za putnike.

Domaći i strani trgovci imali su svoje radnje u okviru Tašlihana. Smatra se da je ovaj karavan-saraj služio više trgovini, nego prometu putnika.

Požar iz 1879. godine teško je oštetio Tašlihan i učinio ga neupotrebljivim.

Arheološko područje – ostaci Tašlihana u Sarajevu su proglašeni nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine 2007. godine.


Adresa

[wp-svg-icons icon=”home-2″ wrap=”i”]  Zelenih beretki, 71000 Sarajevo


[wp-svg-icons icon=”location-2″ wrap=”i”]  Detaljnu mapu svih turističkih atrakcija u Sarajevu možete pogledati ovdje